בכנס עסקנו בבעיית הדחייה החברתית, בסיוע לילדים שקופים, בדרכים לרכישת מיומנויות חברתיות ובשינויים מהמיומנויות החברתיות להן נדרשנו בדור הספר לעומת אלו הנדרשות לנו בדור הוואטסאפ. צרפנו כאן טעימות מהכנס למי שלא היה כדי לעשות לכם חשק לכנס הבא…

מצגת 'מסעה של קבוצה חברתית'

מצגת 'משחק השקט – סוד הטיפול בילדים שקופים'

מצגת 'שלושת המקשרים הבלתי נראים'

מצגת 'מיומנויות חברתיות – מדור הספר לדור הוואטסאפ'

תקציר הרצאות בכנס

 

Leave a Reply