תוכנית למחוננים

"תעצומות" נותנים מענה גם לילדים מחוננים

אוכלוסיית הילדים המחוננים – מתאפיינת ביכולות קוגניטיביות גבוהות מעל לממוצע הרגיל. ילדים אלו זקוקים לאתגור בהתאם ליכולותיהם בתחומים שונים.

מחוננים וכישורים חברתיים.

ילדים מחוננים רבים סובלים מדחייה חברתית ומחוסר השתלבות נאותה בחברת בני גילם , דבר העשוי לגרום להם לסבל ולכאב מתמשך למרות שבחברת המבוגרים מהם הם אהובים ואהודים.

מבחינה מחקרית יודעים היום, כי ילדים מחוננים נמצאים באוכלוסיית סיכון חברתי, כלומר יש מבניהם כאלו עם פוטנציאל גבוה לסבל בעקבות קשיים חברתיים וקושי בהשתלבות תקינה בחברת בני הגיל.

אחת הסיבות לכך, הם תחומי ההתעניינות השונים שלהם, עיסוקים מסוג אחר ועולמות תוכן שונים המעניינים ומעסיקים אותך ושונים מבני גילים.

לעתים קרובות נמצא ילדים כאלו המכונים בפי חבריהם "חנונים", "פרופסורים" וכו'…

גם המחוננים חווים את עצמם אחרת מחבריהם דבר המתפרש אצל חבריהם כ"התנשאות" ויוצר ריחוק.

ישנם סיבות נוספות כמו פער בין היכולות הקוגניטיביות הגבוהות, ליכולות הרגשיות – שהם לא תמיד מעבר לרמה הרגילה.

מכיוון שכישורים חברתיים נשענים בעיקר על אינטליגנציה רגשית ולא רק על אינטליגנציה שכלית – הפער שנוצר פוגע במיומנויות החברתיות של ילדים אלו.

אצל ילדים מחוננים נמצא לעתים קרובות כאלו ש"שוחרי צדק", נצמדים באופן קיצוני לחוקים ולכללים ומודדים כל התנהגות חברתית במאזני המשפט ואינם יכולים להכיל סיטואציות שאינם עומדות בקנה מידה עם הצדק הפנימי המפותח שלהם.

התקיעות וחוסר הגמישות המחשבתית מחבלת ביכולת וההסתגלות החברתית, לזרום ולקיים יחסי חברות תקנים ומהנים.

את שוחרי הצדק נלמד לדוגמא את ה"חוק החברתי", המדבר על עקרון הזרימה – "כביש 6".

החברה אוהבת זרימה התקיעות מחבלת בהצלחה החברתית.

ב"תעצומות" תוכניות מותאמות שפותחו עבור ילדים מחוננים.

מכיוון שלילדים מחוננים יכולות קוגניטיביות גבוהות –הם יכולים להבין היטב את החוקים החברתיים ואת הרציונל העומד מאחוריהם ולהתחבר לחוקים.

הבנת החוקים נותנת להם כעין "מפת התמצאות " לג'ונגל החברתי, אך עם זאת הקושי העיקרי שלהם הוא בחיבור לעולם הרגש.

 ב"תעצומות " פיתחנו תוכנית  מותאמת הכוללת: לימוד החוקים בתוספת אימון וחיבור לעולם הרגשי  ולחוויה.

וכך ניתן בס"ד, לעזור להם לפתח את היכולות החברתיות ולהרגיש תחושת שייכות והנאה בשהייה עם בני גילם.

אצל ילדים מחוננים נראית יכולת השתנות גבוהה מאוד ולכן הסיכויים שלהם לרכוש הצלחה חברתית ולחולל שינוי במצבם החברתי גבוה מאוד.

סוגי "ההתערבות" הקיימים "בתעצומות"

1. קבוצות לכישורים חברתיים – קבוצות קטנות המונות בין 4-6 ילדים המונחות ע"י אנשי טיפול שעברו    הכשרה בנושא .

2. טיפול פרטני – טיפול פרטני עם הילד/ה- הכולל גם הדרכת הורים והדרכת צוות בי"ס- במידת הצורך.     שנעשה ע"י אנשי טיפול מוסמכים – שעברו הכשרה בטיפול במיומנויות חברתיות.

3. תוכנית התערבות מערכתית למרכזי מצטיינים ומחוננים – תוכנית ייחודית ומערכתית בתחום פיתוח    כישורים חברתיים המותאמים למרכזי מחוננים. התוכנית נכנסת כקורס סמסטריאלי בתוך תוכנית     הלימודים של המרכז למחוננים.