משובים מההשתלמויות

6משובים מתוך השתלמויות שנת תשע"ז:

בי"ס 'נעם' בני נצרים-

".. קיבלנו הרבה נקודות של חידוש, מושגים ומודלים.."

"..יש לי במחסן כלים חדשים נפלאים.."

"..לא התכוונתי להשתתף כי איני צריכה את הגמול, אבל תמיד הגעתי.."

"..אהבתי שהמנחה מתחלפת.."

"..אני משתמשת המון בחוברת המשחקים.."

"..זו השתלמות מעשית שמחר בבוקר אפשר להשתמש בה.."

"..זו לא עוד השתלמות.."

"..כמורה מקצועית , נחשפתי לשפה חדשה ולמבט חדש על הכיתה.."

בי"ס 'אהבת תורה' אדם-

"..המפגשים היו משמעותיים, השתמשתי בזה.."

"..ההשתלמות היתה מצויינת כי דיברה לכל חדר המורים.."

"..קיבלתי הרבה כלים כמורה וכאמא.."

footer3 העתק