דחייה חברתית/ ספר מאת יעל אברהם

פרק שביעי מתוך הספר:

הקהילה: התערבות קהילתית