מי אנחנו?

מי אנחנו?
"תעצומות" הוקם בשנת 2011 והינו מרכז השוכן ביד בנימין ובירושלים, הפועל בפריסה ארצית, שמטרתו היא קידום תלמידים בשתי זירות התמודדות עיקריות בבית הספר: לימודית וחברתית. תוך מתן מענה לקושי הלימודי, על ידי שיעורי הוראה מתקנת והקושי החברתי על ידי טיפולים חברתיים.  אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא ובקשר רציף עם בתי הספר, ובכך עוזרים לתלמידים למנף את יכולותיהם, לצמוח ולהתקדם.
הטיפולים החברתיים נעשים בהתאמה לכל מקרה, יש והפגישות ישירות עם הילד, יש והפגישות עם ההורים בלבד, יש כאלה שיחדיו ויש המשולבים בקבוצות למיומנויות חברתיות.
בד בבד עם העזרה האישית, הפרטנית, יש לנו גם מערך ייחודי בהיקף ארצי – התכנית החברתית המתקיימת באופן מותאם לכל מגזר ומגזר.
מהי התכנית החברתית?
התכנית החברתית זוהי תכנית פסיכו-חינוכית, כאשר בסיסה של  התכנית היא האמונה שהכיתה צריכה ויכולה להיות מקום חם ונעים, שתלמידי הכיתה שמחים להיות שותפים בו, וכל תלמיד מביא אליו את כישרונותיו ואת יכולותיו השונים תוך כבוד הדדי וקשר אוהב ופתוח.
יחד עם  זאת לעתים המציאות שונה. בכיתות רבות נוצרים מתחים, קשיים ומריבות, וישנם ילדים שקופים ודחויים. תלמידים אלו חווים באופן יום – יומי רגשות שליליים וצוברים משקעים המשפיעים עליהם לטווח הקצר ולטווח הארוך.  מציאות זו נוצרת, משום שלא לכולם ישנם כישורים חברתיים – לא כולם  יודעים כיצד לבנות קשר נכון, כיצד לשמר את הקשר ומתי להגיב.
בתעצומות אנו מזהים  תלמידים שכאלו, ובשיתוף פעולה מלא עם ביה"ס מגבשים קבוצה קטנה וחמה, ובה מלמדים אסטרטגיות חברתיות אשר מקדמות ומעצימות את התלמידים. הקבוצות מועברות ע"י יועצים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים אשר הוכשרו במיומנויות חברתיות. יחד עם זאת, במקביל -גם כלל הכיתה עוברת תהליך חינוכי – חברתי עם המחנך כדי  לפתח רגישות, תשומת לב, אחראיות, אכפתיות, שיתוף פעולה וגיבוש. וכדי לאפשר למחנך לעשות זאת באופן המיטבי הוצאנו תלקיטים למורה "לדעת לגעת" ו"עולמות נפגשים", ובהם מערך שיעורים שנועדו לקדם ולהעצים תחומים אלו בכיתה.
במשך השנים, לאחר התנסות רבה בשטח,  גם גיבשנו השתלמות בית – ספרית "מתחת לרדאר" שמטרתה לחשוף את כלל המורים לידע חברתי – שימוש בכלים מעשיים בכיתה והבנה כיצד לפעול חינוכית במישורים החברתיים השונים, להשתלמות זו נבנה אתר מלווה עם כלי עבודה למורה, הוצאנו סרט הדרכה למחנך למיפוי חברתי כיתתי.
בהבנה כי בידיו של כל מורה באשר הוא לפתח את המיומנויות החברתיות של התלמידים בכיתה, פיתחנו את מודל ה– T.S.G שמטרתו לעודד את המורה, גם המקצועי! לשחק עם התלמידים בסוף שיעור, ובכך להקנות מיומנות חברתיות תוך התנסות והמשגה של התהליך.
מבנה הקבוצות החברתיות שלנו, התגבש בעזרת צוות  מנחי "תעצומות" ברבות השנים, ולאחר העברה של למעלה ממאה קבוצות למיומנויות חברתיות ברחבי הארץ. בתום כל שנה, אנו נפגשים כצוות וחושבים אילו פעילויות השיגו את מטרתן, אלו פחות וכך משנה לשנה נוספו רעיונות, ירדו נושאים ואט אט חודדו הדברים.
משק כנפי הרוח של "תעצומות" טומן בחובו: שקיפות מלאה בתהליך, תיווך בהיר ותמציתי לחוקים החברתיים, מושגים קליטים המבהירים את המסר והמחשת המיומנויות על ידי פעילות מתאימה, תוך כבוד לכל משתתף ומשתתף.