מצגות וסרטונים

מצגת- מבוא למיומנויות חברתיות

מצגת – כלים למדידה חברתית

 

הסרטון של ברוקס, תלמידו של איזי קלמן מתבסס על השיטה 'מאויב לאוהב' שפיתח איזי