1. בתחום המיומנויות החברתיות:

ספר קריא, מומלץ להורים ולגננות.

הספר חושף את התשתית האקדמית לעבודה חברתית בגיל הרך.

מיועד למטפלים חברתיים ולהעמקת הידע בגיל החביון ובתמורות החברתיות המתחוללות בגיל זה.

עוסק בילדים לקויי למידה וההשלכות של הלקות על ההתנהלות החברתית. מספר מוצעות דרכי

עבודה למורים ולהורים.

עבודה חברתית בגיל הרך.

אם שאלתם את עצמכם איך בונים תוכנית לפיתוח חברתי לילד? בספר זה תמצאו מענה לגיל הרך

והיסודי.

הספר עוסק בילדים עם הפרעות קשב וההשלכות על תחום ההתפתחות החברתית.

 

2. בתחום העבודה עם ילדים:

הספרים המומלצים כאן אינם עוסקים ישירות בתחום ההתפתחות החברתית, אך אנו ב'תעצומות'

מצאנו אותם כיעילים לעבודה בתחום.

עוסק בילדים בעלי נוקשות מחשבתית. נוקשות חברתית מחבלת בהתנהלות חברתית. בספר זה

תמצאו הבנה עמוקה לתופעה ותקווה לשינוי.

הספר עוסק בהתמודדות עם חרדות של ילדים. יש ילדים הסובלים מחרדה חברתית או מהימנעות

חברתית שאיננה מאופיינת כחרדה. ספר זה נותן מענה מדויק להורים בהכוונתם להתנהגות

מיטיבה.

בספר זה תמצאו פרק העוסק בהתמודדות עם חרם.

הספר עוסק בחשיבות גני השעשועים והפארקים בפיתוח כישורי החיים והמיומנויות החברתיות.

 

3. ספרי השראה להבנת התקופה והשלכותיה על מיומנויות חברתיות: 

בספר ישנה סריקה של דור ה-X ודור ה-Y ומתוך כך ניתן לגזור הבנות על התרבות החברתית.

בספר ישנה סקירה של אנשים שהגיעו למצוינות בתחומים שונים. האימון וההתמדה זה שם

המשחק.