העצמה חברתית

ישנם ילדים שקופים או דחויים בבית הספר. שהות במצב חברתי זה כל יום במשך שעות רבות, משפיע על בריאותו הנפשית של הילד/ה. הנחת היסוד  של התכנית היא, כי כשורים חברתיים טבעיים עבור רוב הילדים, אך לא לכולם. ישנם ילדים הזקוקים לאסטרטגיות חברתיות. אסטרטגיות אלו ניתנות ללמידה, באמצעות הבנה קוגנטיבית ואימון התנהגותי. תהליך קוגנטיבי התנהגותי, משפר את התנהגותם ובעקבות כך, משפר גם את מעמדם החברתי של ילדים אלו.

על מנת לחולל שינוי משמעותי במצבם החברתי של הילדים, יש לעשות עבודה עם מחנך/ת הכיתה במקביל לעבודה עם הילדים, מתוך ראיה הוליסטית ומתוך הבנה כי הכיתה הינה "מגרש" חברתי משמעותי ובו אנו מעוניינים לראות שינוי.

בנוסף, עבודה עם ההורים כחלק מהתהליך של הילדים מחזקת את התהליך והטמעתו.

נקודת המוצא לפרויקט היא שהעבודה עם המחנכים, היועצים וקבוצת תלמידים משפיעה על כל האקלים השכבתי ומחולל שינוי באקלים החברתי בקרב כל ילדי השכבה.

התכנית בנויה באופן מדיד, כך, שניתן לבחון האם וכמה כל תלמיד התקדם ביחס למצבו החברתי.