סרטים מומלצים לכיתה בנושא דחייה חברתית

פנים אל פנים של "ילדים יוצרים סרטים" בית ספר עמיטל ירושלים.
כתם – הסרט הזוכה בפרס 'יוצרים צעירים בחמ"ד' תשע"ג
שטינקר הסרט שזכה בתחרות הארצית לסרטי ילדים "ילדים יוצרים סרטים" בשנת 2007
סרטון כבוד – תסתכלו עלי – רחובות / ילדים יוצרים סרטים 2012
סרטון על עין טובה – 'כל בוקר תגידו תודה על מה שיש'