Search

כלים לאנשי חינוך

סיפור להתמודדות במצבי לחץ: גיל רך

זהו סיפור מתוק על שני חברים שנקלעים למצוקה, הם בוחנים את השאלה – מה הם יכולים לעשות בזמן מצוקה?

הסיפור הזה נולד לימים של אזעקות, מטחי טילים ומתיחות ביטחונית.

הסיפור הזה נכתב במשך חצי שנה, רצוא ושוב, תוך התייעצות עם מומחי תוכן בתחום החוסן ומשאבי התמודדות וכמובן מומחים בתחום החברתי ובגיל הרך.

הסיפור נולד מתוך רצון להיות רלוונטים לעיר אשקלון ושדרות בהן אנו עובדים במהלך רשותי רחב בגני הילדים.

רצינו לתפור עבורם חליפה מותאמת. והרי היא כאן. חליפה התפורה באהבה, בחמלה, חליפה של סיפור קסום ודף צביעה מתוק…

הסיפור (שמצורף כאן וניתן להפצה) מבוסס על מודל מעש"ה שפותח ע"י דר' משה פרחי להתמודדות במצבי מצוקה,
מוקדש מעומק הלב לילדי שדרות ואשקלון וכל ילד שימצא בו מענה.

מיפוי

סרטון הדרכה למיפוי חברתי

נגן וידאו אודות סרטון מיפוי חברתי
מערכי שיעור

עשרת הכללים לגולש החברתי

דוג' למערכי שיעור לדעת לגעת (ג-ו)

דוג' מערכי שיעור עולמות נפגשים (ז'-י')

טיול כהזדמנות לפיתוח מיומנויות חברתיות-רגשיות (SEL)

טבלת מיומנויות חברתיות
משחקים

דוגמא מחוברת T.S.G - כדור הכותל

דוגמא מחוברת T.S.G - משחק קלפים אנושי

דוגמא מחוברת T.S.G - זיכרון אנושי

משחק כפרקטיקה לפיתוח מיומנויות חברתיות-רגשיות SEL

איך מטמיעים מיומנויות חברתיות-רגשיות בלמידה?

התמודדות עם הצקות וביריונות

כתבה על איזי קלמן מתוך מגזין אפוק אוגוסט 2021

תעצומות- מאויב לאוהב שיטת איזי קלמן

How to Stop A Bully - שיטת איזי קלמן

מה עושים עם התנגדויות למשחק בכיתה?

תעצומות - משחק כמפתח מיומנויות חברתיות-רגשיות