חוברות מבית מרכז תעצומות

לדעת לגעת

'לדעת לגעת' היא חוברת שפותחה במיוחד עבור תכנית ההתערבות הבית ספרית של 'תעצומות'. בחוברת תמצאו מערכי שיעור שנועדו לקדם ולהעצים את התחום החברתי בין ילדי הכיתה. את החוברת מקבלים מורים שבתי הספר שלהם משתתפים בתכנית ההתערבות. בכדי להתאים את החוברת לציבורים השונים הוצאנו שתי גרסאות לחוברת, אחת המותאמת לציבור הכללי והשנייה לציבור החרדי. להלן מערכי שיעור לדוג' מתוך החוברת בנושא נתינת מחמאות ובנושא מיפוי המצב החברתי בכיתה.

עלות החוברת: 70 ש"ח

לדעת לגעת לציבור החרדי

'לדעת לגעת' היא חוברת שפותחה במיוחד עבור תכנית ההתערבות הבית ספרית של 'תעצומות'. בחוברת תמצאו מערכי שיעור שנועדו לקדם ולהעצים את התחום החברתי בין ילדי הכיתה. את החוברת מקבלים מורים שבתי הספר שלהם משתתפים בתכנית ההתערבות. בכדי להתאים את החוברת לציבורים השונים הוצאנו שתי גרסאות לחוברת, אחת המותאמת לציבור הכללי והשנייה לציבור החרדי. להלן מערכי שיעור לדוג' מתוך החוברת בנושא נתינת מחמאות ובנושא מיפוי המצב החברתי בכיתה.

עלות החוברת: 70 ש"ח

לדעת לגעת - קנה לך חבר לתלמודי תורה

חוברת "וקנה לך חבר" היא חוברת שפותחה במיוחד עבור תכנית ההתערבות הבית ספרית של תעצומות בתלמודי תורה. החוברת מותאמת לציבור החרדי . בחוברת תמצאו מערכי שיעור שנועדו לקדם ולהעצים את התחום החברתי בין ילדי הכיתה. כל מערך שיעור מלווה במקורות ובסיפורי צדיקים על מנת לאפשר למלמד בת"ת להעשיר את מערך השיעור. את החוברת מקבלים מורים שבתי הספר שלהם משתתפים בתכנית ההתערבות.

עלות החוברת: 70 ש"ח

עולמות נפגשים - ממלכתי

'עולמות נפגשים' היא חוברת שפותחה במיוחד עבור תכנית ההתערבות הבית ספרית של 'תעצומות' בבתי הספר התיכוניים. בחוברת ניתן למצוא מערכי שיעור שנועדו לקדם ולהעצים את התחום החברתי של המתבגר ונבנתה מתוך היכרות עם עולם בית הספר, עם נוער ועם מציאות של כיתה.

עלות החוברת: 70 ש"ח

עולמות נפגשים - חמ"ד

'עולמות נפגשים' היא חוברת שפותחה במיוחד עבור תכנית ההתערבות הבית ספרית של 'תעצומות' בבתי הספר התיכוניים. בחוברת ניתן למצוא מערכי שיעור שנועדו לקדם ולהעצים את התחום החברתי של המתבגר ונבנתה מתוך היכרות עם עולם בית הספר, עם נוער ועם מציאות של כיתה.

עלות החוברת: 70 ש"ח

עולמות נפגשים - בנות סמינר

'עולמות נפגשים' היא חוברת שפותחה במיוחד עבור תכנית ההתערבות הבית ספרית של 'תעצומות' בבתי הספר התיכוניים. בחוברת ניתן למצוא מערכי שיעור שנועדו לקדם ולהעצים את התחום החברתי של המתבגר ונבנתה מתוך היכרות עם עולם בית הספר, עם נוער ועם מציאות של כיתה.

עלות החוברת: 70 ש"ח

ב'-י"ב - T.S.G חוברת משחקים

חוברת TSG היא חוברת המכילה משחקים ומיועדת לתכנית ההשתלמות הבית ספרית. בשלב הראשון יצאה חוברת T.S.P מהדורה ראשונה למשחקי כיתה לכלל המורים (משחקים לכ 30 ילדים, 10 דק', כמעט ללא הכנה) בהמשך יצאה מהדורה שנייה T.S.G בה הוספנו עבורכם את המיומנות חברתית שניתן לתווך לכל משחק וכן הקדמה בה פרטנו כיצד דווקא המשחק מפתח מיומנויות חברתיות. חוברות אלו ייחודיות לתעצומות ופותחו במיוחד עבור התכנית, כל מורה בבית ספר המשתתף בהשתלמות מקבל את החוברת המכילה אוסף משחקי כיתה לפיתוח מיומנויות חברתיות והעצמה חברתית המיועדת גם למורים מקצועיים וגם למחנכים לעבודה בכיתה (משחקים לדוגמה).

עלות החוברת: 50 ש"ח

גיל רך - T.S.G חוברת משחקים

חוברת TSG לגיל הרך מיועדת לגננת ובה משחקים לילדי הגן . בחוברת הקדמה ובה פירוט מדוע משחקים מפתחים מיומנויות חברתיות וכיצד בכוחו של המבוגר לפתח מיומנויות חברתיות בקרב הילדים על ידי תיווך מכוון. חוברת זו פותחה בשיתוף ובהכוונה של ד"ר עדה בקר.

עלות החוברת: 50 ש"ח

רזי החברות - לבוגרי תעצומות בלבד

'רזי החברות' היא חוברת אשר פותחה בתעצומות עבור מנחי קבוצות למיומנויות חברתיות. בחוברת מפורטים מערכי שיעור והרציונל העומד מאחורי כל שיעור. החוברת עוסקת בנושאים הנוגעים למיומנויות חברתיות; מתן מחמאות, התמודדות עם עלבון, נקיטת יוזמה חברתית ועוד... החוברת נבנתה ופותחה בתעצומות לאור הניסיון הרב בהעברת הקבוצות של מנחי תעצומות.

ערכת פסיעות למורה ולגננת

3 בובות גדולות, כרטיסיות וחוברת פסיעות - לבוגרי תעצומות בלבד

ערכת פסיעות לילד

ערכת בובות קטנות - לבוגרי תעצומות בלבד

שלט סוד ההצלחה

95 ש"ח

שלט חברות

95 ש"ח