Search

הקליניקות שלנו

ישנו מנעד של קשיים חברתיים. שהות במצב חברתי מתאתגר לאורך תקופה, משפיעה על בריאותו הנפשית של הילד/ה ועלולה להביא את הילד למצבי סיכון. רווחתו הנפשית של הילד קשורה לרווחתו החברתית. כישורים חברתיים טבעיים עבור חלק מהילדים, אך לא לכולם. ישנם ילדים הזקוקים ללמידת אסטרטגיות חברתיות. אסטרטגיות אלו ניתנות ללמידה, באמצעות הבנה קוגניטיבית ותהליך רגשי. התהליך מסייע ומשפר את מצבם ותפקודם החברתי של ילדים אלו.

הורים המזהים כי ילדם זקוק לתווך למיומנויות חברתיות פונים למרכז תעצומות ואנו נותנים מענה מקצועי באמצעות קבוצות חברתיות-רגשיות או טיפולים פרטניים בהם יוכל הילד לפתח מיומנויות חברתיות ולשנות דפוסים והרגלים, בשיטת טיפול ייחודית, הנותנת מקום לתהליך רגשי לצד גישה קוגניטיבית, עם היבטים משפחתיים. השיטה מותאמת בוורסיות שונות לגילאי גן, יסודי ותיכון.

הטיפול הינו קצר מועד של 12 מפגשים, למעט מקרי חרדה חברתית. כל המטפלים בתעצומות בעלי רשיון טיפול או ייעוץ, בעלי הכשרה בת שנתיים בתעצומות להתמחות בתחום החברתי-רגשי. 

הקליניקות שלנו

יד בנימין

ירושלים - בית הכרם

ירושלים - רמות

פתח תקווה

גבעת שמואל

סוגי טיפול

טיפול חברתי ריגשי

לדחיה חברתית פנים שונות, יש הדחויים עקב קושי במיומנויות, יש הדחויים בעקבות שונות, יש ללא סיבה ניכרת לעין וישנם הדחויים בגלל דינמיקה חברתית שהתפתחה בכיתה.  לקשיים אלו ואחרים אנו נותנים מענה במפגשים פרטניים, אחד על אחד ומתירים את הקשר הסבוך אט אט יחד עם המטופל , מעמיקים בסבלנות ובהקשבה רבה. ככל השהגיל צעיר ההורים מעורבים יותר כיוון שאנו מאמינים בכוחם של ההורים להשפיע ולתווך מיומנויות חברתיות, לסייע לילד בתחום החברתי ולהעניק לו רשת ביטחון חברתית. 

הטיפולים הינם מבוססים על תהליך רגשי לצד השיטה הקוגניטיבית התנהגותית, לטיפול זה מתאימים ילדים מכיתה ד' עד גילאי הבגרות המאוחרים, בעלי רצון לשינוי בתחום, הנכונים למאמץ.

קבוצה חברתית ריגשית

הקבוצה היא קבוצת 'רכבת' והטיפול מורכב מ 14 מפגשים, עד 10 ילדים בקבוצה, ונועד ללמד קודים חברתיים בעזרת מפגשים קבוצתיים בהם מתרחש תהליך רגשי של הפנמה והתנסות באסטרטגיות והתנהלות חברתית. הקבוצות נפרדות לבנים ובנות.
היתרון בקבוצת רכבת, הוא היכולת של הילד להשתתף בקבוצה מעבר ל14 מפגשים, לפי מידת הצורך.

לפני ההצטרפות לקבוצה מתקיים מפגש פרטני עם ההורים והילד לבדיקת התאמה לקבוצה החברתית, במידה ואין התאמה תינתן המלצה והפניה למענה המתאים. באמצע התהליך יש מפגש עם הורי הקבוצה ובסיום התהליך יש מפגש הורים פרטני לסגירת מעגל ומשוב.

אנו במרכז תעצומות מאמינים כי בכוחם של ההורים להשפיע ולתווך מיומנויות חברתיות, לסייע לילד בתחום החברתי ולהעניק לו רשת ביטחון חברתית. לכן אנו משתפים את ההורים ומדריכים אותם באופן אישי לקידום התהליך העובר על ילדם בהתמודדות עם דחייה חברתית ועד רכישת מיומנויות חברתיות.

הדרכת הורים

מתאים לטיפול בילדים בגילאי 2-6
אנו מקיימים הדרכות הורים פרטניות בכדי שההורים יוכלו לסייע לילדיהם בתחום החברתי
ולהעניק להם כלים פרקטיקות ורשת ביטחון חברתית אורך הטיפול כ6 מפגשים.

פסיעות חברתיות מהגן לכיתה א

מתעניינים בטיפול באחת מהקליניקות שלנו?

להרשמה לקליניקות


הורה 1:
נייד הורה 1:
הורה 2:
נייד הורה 2:
תעודת זהות:
תאריך לידה (יש לרשום את התאריך בפורמט: DD/MM/YYYY) :
מגדר:
כיתה:
מעוניינים בטיפול:

בחירת קליניקה:
אני מאשר.ת לפנות לצוות החינוכי בעת הצורך ובלבד שיעשה בתיאום עימי מראש

איך שמעת עלינו ?: