Search

ליווי צוות

ליווי צוות

רציונאל וחזון התכנית

עולה כי מחנכים רבים ערים למצוקות חברתיות אך נמנעים מעיסוק והתערבות בתחום. מטרת התוכנית היא העלאת תחושת המסוגלות של מורים לפעול בתחום החברתי-רגשי בכיתתם. התוכנית מושתתת על הכשרת צוות המחנכים. בתוכנית הרצאה לכלל הצוות ובהמשך נעשית עבודת עומק עם צוות המחנכים, בתשעה מפגשים של שעה וחצי, אחת לשבועיים עם מנחה מבית 'תעצומות'. הפגישות כוללות ידע, פרקטיקה מובנית לכיתה, מקום להיוועצות וגדילה מקצועית.

המפגשים עוסקים בתכנים הבאים: כלים למיפוי חברתי, מיומנויות הנחיה, מודל ל"ב של"ם להטמעת מיומנויות חברתיות, מיומנויות חברתיות בכיתה, היכרות עם סטטוסים חברתיים בכיתה ובניית תכניות עבודה לילד השקוף, הדחוי והשנוי במחלוקת. 

צוות המחנכים מעביר אחת לשבוע שיעור חברתי-רגשי על פי מערכי שיעור מובנים וכן משלב במהלך השבוע משחקים במהלך שיעורים.

קהל היעד: מחנכי יסודי/חט"ב/תיכון 

מעורבות ההורים בתכנית 

אנחנו ב'תעצומות' מאמינים כי ההורים הם חוליה משמעותית בהטמעת השפה החברתית. על כן במקביל להנחיית המחנכים ישנה הרצאה להורי בית הספר שמטרתה להעלות מודעות לנושא החברתי ומתן כלים להתמודדות. 

דרכי המדידה בתוכנית

התוכנית בנויה באופן מדיד, ניתן לבחון האם וכמה כל תלמיד התקדם ביחס למצבו החברתי לפני התכנית ואחריה. 
המדידה נעשית ע"י מיפוי ותצפית של המחנך. 

העזרים בתוכנית

כל מחנך בשכבת ההתערבות מקבל 2 חוברות בהתאמת גילאית ומגזרית:

חוברת מערכי שיעור 'לדעת לגעת' לבי"ס יסודי (א'-ו'), 'עולמות נפגשים' לחט"ב וחט"ע (ז'-י"ב)
חוברת TSG,  אוסף משחקי כיתה לפיתוח מיומניות חברתיות והעצמה חברתית. 
כמו כן בבית הספר היסודי מופעלת תכנית "סוד ההצלחה" המלווה במערכי שיעור ופוסטרים לכיתה.

צוות התוכנית

  • מייסדת של 'תעצומות' ד"ר אודליה אלקובי, יועצת חינוכית M.A ודוקטור בתחום מיומנויות חברתיות רגשיות.
  • מנהלת התוכניות רותם הוניגמן-פלג, יועצת חינוכית MA
  • מנהלת מקצועית – ורד זיו, מטפלת משפחתית וחברתית M.A בייעוץ חינוכי.
  • מנחי הצוותים יועצים חינוכיים M.A, עו"ס שעברו את מסלול ההכשרה בתחום המיומנויות החברתיות במכללת תעצומות.

צוותים מספרים על התוכנית

מעוניינים בתכנית בית ספרית?

קבלת מידע עבור
תכניות בית ספריותתפקיד איש קשר: