Search

קבוצה חברתית ריגשית

קבוצה חברתית

החזון והרציונל של התוכנית 

אנו ב'תעצומות' שמים לנו כמטרה להעלות את איכות חייהם של תלמידים בבית הספר ולמנוע מצבי סיכון. לאור כך, אנו נותנים מענה לילדים עם קשיים חברתיים (שקופים, דחויים או שנויים במחלוקת). זאת מתוך הבנה ששהות יומיומית למשך שעות רבות במצב של חוסר מסוגלות חברתית קשה ועלול לגרום נזקים עכשוויים ועתידיים. 
הבסיס לתוכנית הוא האמונה ביכולת התיקון והשינוי. 
תפיסת עולמנו היא שככל שנרבה שיתופי פעולה עם הצוות החינוכי, המכיר את הילד ויכול ליישם את הנלמד אצלנו במשך יום הלימודים אפקטיביות העבודה של הצוות ושלנו תעלה פלאים. 

ליבת התוכנית 

כישורים חברתיים טבעיים עבור רוב הילדים, אך לא לכולם. ישנם ילדים הזקוקים ללמידת מיומנויות חברתיות-רגשיות (SEL). מיומנויות אלו ניתנות ללמידה, באמצעות תהליך רגשי הכולל הבנה קוגניטיבית ואימון התנהגותי. תהליך זה משפר את המודעות העצמית, המודעות החברתית ואת השימוש באסטרטגיות  בשדה היומיומי ובזירה החברתית.
ליבת התוכנית היא מפגשי קבוצה טיפולית לפיתוח מיומניות חברתיות רגשיות.

קהל היעד של התוכנית:
התכנית מיועדת לקבוצה של כ-8 תלמידים בכיתות ג'-י"ב, המאותגרים חברתית. 

מעורבות הצוות החינכי בתוכנית

על מנת לחולל שינוי משמעותי בקרב התלמידים, המחנך/ת מעביר תהליך חברתי בהנחיית צוות תעצומות. זאת, מתוך ראיה הוליסטית ומתוך הבנה כי הכיתה הנה "מגרש" חברתי משמעותי ובה אנו מעוניינים לראות שינוי. 

מעורבות ההורים בתוכנית

מפגשים פרטניים עם הורי ילדי הקבוצה ומנחי 'תעצומות'.

דרכי המדידה בתוכנית

התוכנית בנויה באופן מדיד, ניתן לבחון האם וכמה כל תלמיד התקדם ביחס למצבו החברתי לפני התכנית ואחריה. 
המדידה נעשית ע"י מיפוי ותצפית של המחנך. 
מודל העבודה לקבוצות החברתיות תוקף מחקרית. ניתן לקרוא על כך במאמר 'רזי החברות'

העזרים בתוכנית

כל מחנך בשכבת ההתערבות מקבל 2 חוברות בהתאמת גילאית ומגזרית:
חוברת מערכי שיעור 'לדעת לגעת' לבי"ס יסודי (א'-ו'), 'עולמות נפגשים' לחט"ב וחט"ע (ז'-י"ב)
חוברת TSG,  אוסף משחקי כיתה לפיתוח מיומניות חברתיות והעצמה חברתית. 

צוות התוכנית

  • מייסדת של 'תעצומות' ד"ר אודליה אלקובי, יועצת חינוכית M.A ודוקטור בתחום מיומנויות חברתיות רגשיות.
  • מנהלת התוכניות- רותם הוניגמן-פלג, יועצת חינוכית MA
  • מדריכת הצוותים- אודליה סמדג'ה מטפלת חברתית, M.A בייעוץ חינוכי
  • מנחי הקבוצות יועצים חינוכיים M.A, עו"ס ומורים שעברו את  מסלול ההכשרה  בתחום המיומנויות החברתיות במכללת תעצומות.

מעוניינים בתכנית בית ספרית?

צוותים מספרים על התוכנית

מעוניינים בתכנית בית ספרית?

קבלת מידע עבור
תכניות בית ספריותתפקיד איש קשר: