חיפוש

תעצומות באקדמיה

החל משנת תשפ"ג כל סטודנט להוראה מחוייב בקורס בתחחום המיומנויות חברתיות-רגשיות (SEL), אנו בתעצומות מעבירים קורסים במכללות להוראה. בקורסים נלמדים יסודות המיומנויות החברתיות רגשיות, פרקטיקות ייחודיות , אשר מותאמות לגלאים השונים במטרה לקדם תלמידים וליצור אקלים כיתה מיטבי.

המוסדות שעובדים איתנו

מכללת הרצוג

קורס תעצומות בחוג לחינוך מיוחד

מכללת אורות ישראל

קורס תעצומות בתואר שני לייעוץ חינוכי

מכללת וינגט

הכשרת הסגל לעיסוק ב SEL

מכללת בית ברל

הכשרת הסגל לעיסוק ב SEL

תכנית רגב

תכנית רגב למצטיינים באקדמיה