חיפוש

תוכניות בבתי ספר

אנו בתעצומות מעבירים מעל 160 תוכניות התערבות בבתי ספר בשנה, במטרה לתת מענה לצרכים חברתיים רגשיים, לפתח מיומנויות ולאפשר איכות חיים טובה יותר לתלמידים. ב'תעצומות' מספר תוכניות התערבות. כל התוכניות הינן תהליכיות, ומתקיימות לאורך שנת הלימודים. התוכניות הינן אקלקטיות ופועלות בשלושה מעגלים: המורה, התלמיד וההורה. התוכניות מאושרות על ידי משרד החינוך לתקציבי גפ"ן. אנו פועלים למעלה מעשור בבתי ספר שונים: חילונים, ממלכתיים-דתיים וחרדים. התוכניות בהתאמה לבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים. מנחי התוכניות הינם אנשי מקצוע מתחום הייעוץ, הטיפול וההוראה שעברו הכשרה בתחום החברתי רגשי מבית 'תעצומות'.

ליווי צוות

ליווי צוות

תוכנית להכשרת צוות מחנכים יסודי/חט"ב/תיכון לקידום מיומנויות חברתיות בכיתה. התכנית משלבת בין מתן ידע עדכני ופרקטי בתחום ה SEL להקניית מיומנויות להנחיית תהליך חברתי בכיתה. מחנכים מקבלים כלים לפיתוח מיומנויות חברתיות רגשיות בכלל הכיתה וכן לעבודה ממוקדת פרט עם ילדים דחויים, שקופים ושנויים במחלוקת. 

קבוצה חברתית

קבוצה חברתית ריגשית

תוכנית העצמה חברתית לתלמידים בעלי קשיים חברתיים – שקופים, דחויים ושנויים במחלוקת. במהלך התוכנית התלמידים בקבוצה לומדים אסטרטגיות חברתיות באמצעות תהליך רגשי הכולל הבנה קוגניטיבית ואימון התנהגותי. מחנך/ת מקיים עבודה חברתית-חינוכית עם הכיתה במקביל לעבודה טיפולית עם הילדים על פי תכנית מובנית ובהנחיית צוות המנחים של תעצומות

פסיעות

תוכנית לתיווך מיומנויות חברתיות-רגשיות בגיל הרך.
כוחה של התוכנית היא בעבודה על שלושה מימדים:
מיקוד בצוות החינוכי,
בניית אקלים כיתה ותיווך ממוקד לילדים למיומנויות חברתיות-רגשיות בשילוב בובות.

ליווי כיתה במשבר

ליווי כיתה חברתי

ליווי כיתה חברתי הינו מענה שנולד לאור 12 שנות התנסות במערכות חינוך יסודי ועל יסודי. המענה כולל פרקטיקות ישומיות לצד תפירת חליפה מותאמת לכיתה. זהו מענה פרטני וממוקד לכיתות הזקוקות לליווי חברתי.

אבנים משתלבות

אבנים משתלבות

תוכנית להכשרת צוותים חינוכיים לעבודה פרטנית עם תלמידים הזקוקים לשילוב חברתי- רגשי. התוכנית מתווכת את המיומנויות החברתיות-רגשיות דרך שפת המשחק. 

מעוניינים בתכנית בית ספרית?

[accordion align="" numbers="false" first_one_open="true"] [pane title="מבוא"]

התכנית החברתית חינוכית חשובה ומהווה תשתית לשיח ודיבור על המצב החברתי בכיתה. התכנית החברתית מבית "תעצומות" בנויה באופן כזה שהיא מועברת ע"י המחנך לכלל ילדי הכיתה, במקביל לתכנית הטיפולית לילדים ספציפיים המגלים קושי ביצירת קשרים חברתיים. התוכנית הטיפולית מועברת ע"י מנחים מ"תעצומות". קיומה של התכנית החינוכית-חברתית חשובה ליצירת אקלים חברתי טוב ומשמעותית להצלחת התכנית הטיפולית.

התוכנית החברתית מתחלקת לשני שלבים: 1. העברת מיפוי חברתי. 2. העברת מערכי שיעור בכיתה לחיזוק האקלים החברתי.

[/pane] [pane title="הנחות היסוד לתוכנית החברתית של תעצומות"]   1.   הכיתה היא המגרש החברתי המרכזי של הילדים, לכן עבודה חברתית צריכה להתבצע דוקא שם, ובעיקר על ידי הדמויות הטבעיות בה מחנך הכיתה. 2.   עבודה חינוכית מאפשרת לעבודה טיפולית להתרחש במיטבה, כיוון שיש קשר בין התכנים המועלים בקבוצה הטיפולית לבין השיח בכיתה, וכך יכולים הילדים לעשות העברה ולא לנתק את המתרחש בקבוצה מהמתרחש בכיתה. 3.   המחנך הוא הדמות הקרובה והקבועה עבור הילד, לכן אמירה שלו וחשיבותו משמעותית עבור הילד וישימה עבורו בכיתה יותר מאמירה של כל מטפל– מקצועי ככל שיהיה. 4.   ביכולתו ובכוחו של המחנך להשפיע על הדינמיקה החברתית בכיתה.   [/pane] [pane title="שלבים לקראת התחלת התוכנית"]  

א.   פגישת חשיבה עם המנהל\ת ויועצת כיצד להתאים את התוכנית לבית הספר. ב.   בחירת קהל יעד מתוך כיתות ביה"ס לתכנית. ג.   קיום ישיבה עם מחנכי השכבה בה מועברת התכנית. הישיבה כוללת סדנא והנחייה  לעברת כלי למיפוי חברתי, שיסייע להרכבת קבוצת העבודה מתוך הכיתות שנבחרו. כמו כן ניתנת הנחיה לעבודה חינוכית בכיתה במקביל לקבוצה הטיפולית. ד.   העברת הכלי המיפוי על ידי המחנכות בליווי מקצועי שלנו. ה.   קבלת הסכמת ההורים. ו.   ראיון אישי לילדי הקבוצה עם מנחות הקבוצה. ז.   קיום הקבוצה טיפולית לילדים שנבחרו. ח.      העברת הכלי למיפוי חברתי להערכה ומדידה של יעילות הקבוצה והתקדמות של כל אחד מחברי הקבוצה-יעשה ע"י המחנך בליווי מקצועי שלנו. ט.      פגישת סיכום ומשוב עם הצוות החינוכי.

[/pane] [/accordion] מערך שיעור לדוגמה מתוך התלקיט למחנך

קבלת מידע עבור
תכניות בית ספריותתפקיד איש קשר: